شنبه 26 مهر 1399-14:12 کد خبر:46306

حقایق علل عزل یکی از مدیران سازمان های تابعه شهرداری ساری

در این بحث با توجه به برخی اظهار نظرهایی که بعضاً جنبه تخریبی به خود داشت باید متذکر شویم اگر این جابجایی از سوی شهردار ساری صورت نمی گرفت شاهد گسترش موج دستگیری ها در حوزه استحفاظی فرد مربوطه می شدیم هرچند این شخص در راستای مظلوم نمایی با جملاتی چون من رفتگر شده ام و ... به دنبال فضاسازی علیه مدیریت شهری است.