شنبه 30 فروردين 1399-23:3 کد خبر:42197

بسیاری از روسای ادارات ورزش شهرهای مازندران ضعیف هستند


به گزارش انعکاس شمال، باید بپذیریم که بسیاری از روسای ادارات ورزش شهرهای مازندران واقعا ضعیف و با الفبای ورزشی و کارهای اداری نوعاً بیگانه هستند.

 

varzeshe_mazandaran - Channel statistics برنامه ورزش مازندران ...

 

این ادعا از آن جهت مطرح می شود که در ورزش مازندران به خوبی مدیر سازی نشده و باید یکی از رویکردهای اساسی و برنامه های آتی اداره ورزش و جوانان استان پرداختن به این مهم باشد.

 

البته در نگاه کلان ورزشی کشور نیز باید اذعان داشت که وزیر ورزش و جوانان ما نیز در مدیریت این وزارتخانه بسیار مبتدی و ضعیف عملکرد داشته است.

 

مقام معظم رهبری بارها بر مدیر پروری تأکید داشته اند و اعتقاد داشتند جوانان مستعد و آینده دار باید در مرحله آموزش و خودباوری قرار گیرند اما این مهم حداقل در بین تعیین مدیران ادارات ورزشی شهرهای مازندران دیده نمی شود.

 

شعبان وفایی نژاد - کارشناس ورزشی