شنبه 18 اسفند 1397-10:21 کد خبر:37512

420 هزار مازندرانی برای دریافت کارت ملی جدید مراجعه نکردند


 به گزارش انعکاس شمال، با اعلام اینکه در حال حاضر 82 درصد از جمعیت مازندران برای دریافت کارت ملی جدید مراجعه کردند، اظهار کرد: 18 درصد باقی‌مانده چندان تمایلی به دریافت کارت ملی جدید از خودشان نشان ندادند.

وی زمان صدور کارت ملی را حدود یک ماه تا 45 روز عنوان کرد و گفت: کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال دارای اعتبار بوده و در سال جدید منتظر دریافت دستورالعمل جدید هستیم.

مدیرکل ثبت احوال مازندران با اعلام اینکه روزانه می‌توانیم از 8 هزار نفر برای تعویض کارت ملی ثبت‌نام کنیم، بیان کرد: اما میزان مراجعه به ادارات ما حدود 2 هزار نفر و برخی مواقع کمتر است.

این مسؤول اضافه کرد: ظرفیت پذیرش در سطح ادارات برای تعویض کارت ملی ماهیانه 200 هزار نفر است که در حال حاضر حتی مراجعه کننده در حد و اندازه‌ یک پنجم ظرفیت هم نداریم.

رجبی با اعلام اینکه استقبال برای تعویض کارت ملی چندان مناسب نیست، تصریح کرد: 420 هزار نفر افراد مسن و یا کسانی هستند که احساس نیاز به دریافت کارت ملی جدید ندارند.

وی با اعلام اینکه برای افراد مسن و یا کسانی که توانایی مراجعه حضور به ثبت احوال را ندارند، میز سیار در نظر گرفته شده است، گفت: 11 میز سیار در سطح استان فعال شده است و در شهر ساری بیش از 50 مراجعه حضور به منازل داشتیم.

مدیرکل ثبت احوال مازندران خاطرنشان کرد: در صورت درخواست از سوی مقامات محلی امکان ارسال میز خدمت ثبت احوال برای صدور کارت ملی جدید در دورترین نقاط استان فراهم می‌شود.

این مسؤول با اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون تنها 200 هزار نفر برای دریافت کارت ملی جدید به ادارات ما مراجعه کردند، گفت: کل افراد باقی‌مانده استان 600 هزار نفر بودند و این ظرفیت در استان برای پذیرش و صدور کارت جدید وجود داشته است.

رجبی در پایان گفت: 29 اداره ثبت احوال در سطح استان و حتی مناطق محروم فعال است./فارس