پنجشنبه 9 شهريور 1396-21:24 کد خبر:28090

سیزدهمین دوره مسابقات هنرهای آوایی و نمایشی دانش آموزان با نیازهای ویژه سراسر کشور درساری

عکاس: خلیل دردانه