چهارشنبه 12 اسفند 1394-17:2 کد خبر:18062

در يازده ماهه سالجاري

افزايش 36درصدي تناژ حمل كالا در بندر نوشهر

انعکاس شمال - رئيس اداره حمل ونقل كالا، اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي مازندران گفت: تناژ حمل كالا دريازده ماهه سالجاري بندر نوشهر با افزايش36درصدي همراه بوده است .


به گزارش انعکاس شمال ، سيد رحمت الله موسوي گفت:كل تناژ حمل كالا دريازده ماهه امسال بندر نوشهر ، 718هزارو941تن بوده كه توسط شركتهاي حمل ونقل كالا مستقر در شهرستان نوشهر به ساير نقاط كشور حمل گرديده است كه اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزايش 36درصدي همراه بوده است .
وي در ادامه افزود:  تناژ حمل كالا دريازده ماهه سالجاري بندر امير آباد استان مازندران يك  ميليون  و668 هزارتن بوده كه با افزايش 17درصدي همراه بوده است ، همچنين كل تناژ حمل شده كالا دريازده  ماهه امسال در  بندر فريدونكنار ، 138هزارو648تن بوده است .
رئيس اداره حمل ونقل كالا، گفت : كل تناژ حمل شده كالاي استان دريازده ماهه امسال ، 12ميليون و 336هزار و 922تن از استان مازندران به ساير نقاط كشور جابجا شده است .
موسوي: تعداد بارنامه هاي مصرفي يازده ماهه سالجاري را  960هزارو 526فقره ذكر كرده است.
موسوي : عمده كالا ي جابجا شده از استان در يازده ماهه سالجاري را به ترتيب شن وماسه – گندم- جو- فرآورده هاي لبنياتي - سيمان فله اي – سيمان كيسه اي- - شير-– نئوپان- - مركبات - انواع بنزين  عنوان نموده است.
موسوي: خاطر نشان كرد :125شركت حمل ونقل و شعبات در سطح استان مازندران فعال ميباشند واين استان داراي 7 انجمن صنفي كارفرمائي شركتهاي حمل ونقل كالا ويك كانون انجمن صنفي كارفرمائي شركتهاي حمل ونقل كالا  و يك كانون انجمن صنفي كارگري  رانندگان ويك اتحاديه حمل بار  و10انجمن صنفي كارگري رانندگان وسائط نقليه كالاي جاده ا ي مي باشد.