تازه ها

شنبه 20 آذر 1400-17:16 کد خبر:48418

برند مرکز پرورش ماهیان خاویاری قره برون نیازمند توجه بیشتر است؛

مدیران خائن یا خائنین مدیر!

انعکاس شمال - برخی ها توان کار کردن ندارند. یعنی ازتخصص لازم برای انجام کار دورند. برخی هم متخصص اند وبه زوایای مختلف حوزه کاری شان آگاهی دارند اما دل بکار نمی دهند. پست و منصب را برای رسیدن به نفع شخصی خود نیاز دارند. شیفته خدمت نیستند و تشنه این هستندکه از هر نمدی برای امیال خود، کلاهی بسازند. این دو گروه از مدیران تفاوت چندانی با هم ندارند. کار و عملکرد هردویشان خیانت محسوب می شود. این روزها از این دو دسته افراد کم نیستند. کسانی که با...


انعکاس شمال: برخی ها توان کار کردن ندارند. یعنی ازتخصص لازم برای انجام کار دورند. برخی هم متخصص اند وبه زوایای مختلف حوزه کاری شان آگاهی دارند اما دل بکار نمی دهند. پست و منصب را برای رسیدن به نفع شخصی خود نیاز دارند. شیفته خدمت نیستند و تشنه این هستندکه از هر نمدی برای امیال خود، کلاهی بسازند. این دو گروه از مدیران تفاوت چندانی با هم ندارند. کار و عملکرد هردویشان خیانت محسوب می شود. این روزها از این دو دسته افراد کم نیستند. کسانی که با زد و بند های نسبی و سببی، با پار تی و بهره گیری از هرم های فشار تصمیم گیران ارشد را تسلیم خواست خود می کنند و ردای مدیریت بر تن می کنند.

گذشت ایام ثابت کرده که وجود این مدیران علاوه بر اینکه دستگاه مورد نظر رابه ورطه نابودی سوق می دهد زمینه های فرار سرمایه گذاران و فعالان در آن حوزه را فراهم می سازد. مازندران با داشتن طولانی ترین ساحل در شمال ایران از ظرفیت بی بدیلی برای بهره برداری های شیلاتی برخوردار است. خزر سفره ای پهناور است که فقط کافیست دستت را برای برداشتن سهم و روزی ات دراز کنی. در این میان کارشکنی های مدیران این حوزه گاهی چنان عرصه را بر فعالان شیلاتی تنگ می کند که از ورود به این حرفه پشیمان می شوند.

تعاونی قره برون  وقتی به همت اسلامی و خانواده اش فعالیت در عرصه‌های ماهیان خاویاری را شروع کرد با توجه به شناختی که از توانمندی این گروه وجود داشت، شکی نبود که آنها در مدت زمان کوتاهی خواهند توانست آبرویی برای مازندران و کشور در این عرصه در مجامع جهانی بخرند. و این اتفاق که روزگاری رویایی بعید به نظر می آمد زودتر از همه تصور ات تعبیری خوش داشت. این مرکز برندی برای خاویار خاورمیانه شد. اما کاستی ها و سهل انگاری های متولیان شیلات و کارشکنی های برخی مدیران که نفع شخصی خود را بر کُند شدن چرخه کاری چنین مجموعه هایی می دانند، باعث بروز چالش های زیادی بر سر راه رسیدن به اهداف مجموعه قره برون شد. در حالیکه توسعه چنین مجموعه ای نیاز به حمایت های نهاد های دولتی داشت تا بالهای پروازش قدرت عبور از آسمان تلخی ها و سختی ها را بیابد، برخی مدیران تبر بر ریشه این صنعت می زدند. در شرایطی که کشور با ارز آوری و توسعه بازار کار، می تواند آتش های نارضایتی را خاکستر کند، این مدیران با سهل انگاری های گاهاً تعمدانه خود، ریشه های مجموعه هایی از این دست را می جویدند تا رشد و نمو این نهال و به سرانجام رسیدنش را شاهد نباشیم. برخی از مدیران حتی پا را فراتر گذاشته و به دنبال سهم بری شخصی از این تجارت شدند. همه این اتفاقات تلخ موانعی را بر سر راه رشد و به سرانجام رسیدن چنین مجموعه هایی ایجاد کرد. اما اکنون با اسقرار دولت کرامت و مدیرانی با ایده های خلاقانه امید به گذر از بحران و گردنه های ناملایمات افزونی یافته است. شاید ضرورت تغییرات در شیلات و دستگاهای همسو این روزها بیشتر از همیشه احساس می شود. چرا که آنان به جای مرحم بر زخم، خود خنجری بر جان توسعه محوری این عرصه اند. استاندار محترم این روزها رصد برای تعمیر بخش های معیوب قطار حرکتی توسعه استان را مد نظر قرار داده است. نورانی کردن قسمت های در سایه و نشان دادن آنها به عالیترین نماینده اجرایی استان وظیفه رسانه هاست.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :