تازه ها

جمعه 23 آبان 1399-12:39 کد خبر:47324

عسگری محمدیان از شرایط کشتی مازندران رضایت دارد


به گزارش انعکاس شمال، محمدیان رئیس هیات استان مدعی شد شرایط حاکم بر کشتی مازندران خیلی خوب و وحدت آفرین می باشد. همه بزرگان همراهی و همکاری و وحدت خوب با مسئولین کشتی مازندران دارند.

 

انتقاد بسیار شدید بزرگان کشتی از عسگری محمدیان در هیأت کشتی مازندران |  شهرآشوب


وی در رابطه با باخت محمدحسین محمدیان فرزند خود مقابل علی شعبانی دیگر قهرمان مازندرانی گفت: شعبانی خوب مبارزه کرد. محمدیان در حد اندازه های خود ظاهر نشد.

شرایط برای محمدحسین محمدیان خوب نبود و بخوبی هم هدایت نشد. محمدیان باید برای مسابقات جام تختی خودش را آماده کند. برای شعبانی آرزوی موفقیت دارم.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :