تازه ها

شنبه 8 شهريور 1399-19:34 کد خبر:44255

سوء استفاده های مالی بعضی از روسای هیات های ورزشی


به گزارش شعبان وفایی نژاد کارشناس ورزشی انعکاس شمال، متاسفانه بعضی از روسای هیات های ورزشی استان و شهرستانها سوء استفاده های مالی زیادی از کمک به ورزش نموده شماره حساب های غیرقانونی به ادارات، سازمانها، نهادها می دهند اما پول آن بجای شخص می رود دستگاه های نظارتی ورود کنند حراست اداره ورزش جوانان ورود کنند.

 

بررسی مشکلات هیات های ورزشی شهرستان اسفراین

 

انتظار می رود برابر قانون همه دریافتی ها در ورزش از مسیر و شماره حساب قانونی باشد نه اینکه بعضی از روسای هیات ها شماره حساب شخصی به افراد و نهادها و ادارات بدهند.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :