تازه ها

شنبه 8 شهريور 1399-19:15 کد خبر:44254

انتقاد و اعتراض شدید از واگذاری سالن سید رسول حسینی به یک هیئت!؟


به گزارش انعکاس شمال، از آنجائیکه سالن جهان پهلوان سید رسول حسینی سرپوشیده است اما از سویی مسئولین به هیئت واگذار که مراسم هایی برگزار کنند که مغایر با دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا می باشد با اعتراضات و انتقادات شدید روبرو شد. مسئولین نباید کاری کنند که سلامت جامعه دچار صدمات شود.

قلعه عقاب ها# | طرفداری

سیاسی کاری در ورزش شایسته نیست از سوی دیگر دهها هیئت خواستار برگزاری مجالس در این سالن بودند متاسفانه سیاسی کاری ها به ورزش مازندران آسیب زیادی رسانده است.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :