تازه ها

دوشنبه 6 مرداد 1399-22:40 کد خبر:43235

احکام مربیان کشتی مازندران صادر شد


به گزارش انعکایس شمال، طی احکامی از سوی عسگری محمدیان، حمید رضازاده، عشوری، آقاجانی، اصغر بذری، محمود اسماعیل پور، بوداغی، حسن نیا در کمیته های مختلف به عنوان سرمربی انتخاب شدند. ضمنا، دکتر فعلی، مصطفی میر عمادیان، مهرنوش شاهرخی، جواد رستمیان، محمد ربیع پور، حسین فرهادی هم در کادر اداری فنی هیات در کنار محمدیان می باشند.

 

پایگاه خبری تحلیلی عبارت:کشتی مازندران یک پای فینال

 

همه این احکام یک ساله است در آینده نزدیک مسئولین مناطق هم معرفی می شوند. عسگری محمدیان همچنین مذاکراتی با مسئولین سپاه پاسداران جهت همکاری آنها داشته است مقرر شد که همه ادارات و سازمانها و نهادها با هیات کشتی همکاری و همراهی داشته باشند. فرشید قدمی رئیس اداره ورزش جوانان قائم شهر، مهدوی رئیس اداره ورزش جوانان ساری، عرب مسئول ورزش بابل هم دیدگاههای خود را به هیات کشتی اعلام نمودند.

 

هیات استان از سید علی خدائی، سید مراد محمدی، نقی داداشی و همه مربیان انتظار همکاری دارد. محمدحسین دباغی هم با محمدیان دیدار محمدرضا منصوری قهرمان اسبق کشور هم در دیدار با محمدیان اعلام همکاری کردند. وحدت نیاز کشتی مازندران است. مدیرکل ورزش جوانان خواستار وحدت جامعه کشتی می باشد.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :