چهارشنبه 25 تير 1399-23:10 کد خبر:43232

خبرهای کوتاه از کشتی مازندران


به گزارش انعکاس شمال، بدنبال انتصاب فرامرز بوداغی، محمود حسن نیا، مصطفی میرعمادیان، محموداسماعیل پور، آقاجانی در کادر فنی تیم های کشتی مازندران و عدم استفاده از سید علی خدائی، نادر ناظری، علی شکری پور، نقی داداشی، سید مراد محمدی حرف و حدیث های زیادی مطرح شد.

 

کشتی مازندران نباید قربانی تسویه‌حساب شود/تغییرات باید منطقی باشد ...

مدیرکل ورزش جوانان در پاسخ به انتقادات در این انتصابات گفت: من دخالتی در عزل و نصب ها ندارم. بهرحال عسگری محمدیان باید جوابگو باشد حتی در مباحث انتصابات هیات رئیسه موقت هم با نقدهای زیادی روبرو شد.

 

محمدیان مدعی شد از همه سرمایه های استان استفاده خواهد کرد. همگان انتظار عدالت محوری و شایسته کاری سازندگی در اصل انتصابات در کادر فنی باشد باید حواشی در کشتی مازندران کم شود. محمدیان باید مقتدر و مستقل تصمیم گیری کند همگان باید او را یاری کنند.

 

متاسفانه منتقدان نوک تیز حملات را بسوی مدیرکل و اتهام مهندسی کردن انتخابات ریاست هیات کشتی عامل این اختلافات می داند. محمدیان باید بدنبال وحدت مداری و ایجاد فضای دوستی و رفاقت باشد.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :