تازه ها

پنجشنبه 3 بهمن 1398-18:45 کد خبر:40103

سید رضا حسینی دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور (بخش مازندران) :

رد ( و یا عدم احراز صلاحیت های) گسترده در نتایج انتخاباتی پارلمان آینده تاثیر بسزایی نخواهد داشت

انعکاس شمال- سید رضا حسینی دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور (بخش مازندران) خاطرنشان کرد: رد ( و یا عدم احراز صلاحیت های) گسترده، اگر چه ممکن است باعث سرخوردگی و کاهش حضور مردم در پای صندوق آراء شود اما همانطور که در مصاحبه شش ماه قبل هم گفتم در نتایج انتخاباتی پارلمان آینده تاثیر بسزایی نخواهد داشت .


به گزارش انعکاس شمال، سید رضا حسینی دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور (بخش مازندران) عنوان کرد:  رد ( و یا عدم احراز صلاحیت های) گسترده، اگر چه ممکن است باعث سرخوردگی و کاهش حضور مردم در پای صندوق آراء شود اما همانطور که در مصاحبه شش ماه قبل هم گفتم در نتایج انتخاباتی پارلمان آینده تاثیر بسزایی نخواهد داشت .

وی تصریح کرد: ما در مجلس آتی، شاهد اکثریت نخواهیم بود و اقلیت هایی از جناح ها و افکار مختلف در آن حضور خواهند داشت.

حسینی افزود: این از لحاظ دمکراسی پدیده خوبی است اما از نظر انجام وظایف یک مجلس (شامل وضع قوانین و نظارت بر حسن آجرای آن ) به نظر مشکل زاست ؛ چرا که اقلیت های مخالف فکری و نظری در بسیاری از لوایح و طرح ها و حتی نظارت ها همسو نیستند و این باعث اتلاف وقت و گسترش هزینه ها و کاهش راندمان پارلمان (و دولت ) خواهد شد.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :