تازه ها

چهارشنبه 1 خرداد 1398-12:48 کد خبر:37691

التيماتوم حسين زادگان به دستگاهها براي پرداخت مطالبات تامين اجتماعي

انعکاس شمال - استاندار مازندران با بيان اينکه نبايد هميشه تامين اجتماعي از دستگاهها ناراضي باشد، تاکيد کرد: دستگاهها بايد در سريع ترين زمان بدهي خود به تامين اجتماعي را پرداخت کنند.


انعکاس شمال: احمد حسين زادگان در نشست شوراي آموزش و پرورش استان اظهارکرد: تامين اجتماعي دستگاهي است که با سفره طبقات آسيب پذير و بزرگترين اجتماع يعني طبقه متوسط و طبقه ضعيت در ارتباط است و نبايد در امور آن مشکلي ايجاد شود. 
وي تاکيد کرد: متاسفانه همواره تامين اجتماعي نه تنها از بخش خصوصي، بلکه از دستگاههاي دولتي نيز مطالبه دارد و نسبت به پرداختي هاي آنان ناراضي است. 
استاندار مازندران گفت: نبايد هميشه يک دستگاه متضرر باشد و بايد براي حمايت از اين دستگاه که ارتباط مستقيم با روزي و اقتصاد اقشار آسيب پذير دارد، همه دستگاهها آستين را بالا بزنند و کمک کنند. 
حسين زادگان از بدهي سنگين برخي دستگاههاي دولتي به تامين اجتماعي استان انتقاد کرد و گفت: بايد در سر يع ترين زمان اين بدهي ها به هر طريقي پرداخت شود. 
وي با بيان اينکه دستگاهها بايد از هزينه هاي حاشيه اي و هدر رفت منابع خود قدم هاي جدي بردارند، افزود: پرداخت بدهي بيمه تامين اجتماعي بايد در اولويت همه دستگاهها قرار گيرد. 
استاندار همچنين در جواب انتظار برخي دستگاهها براي تخصيص اعتبار جهت برگزاري همايش، نمايش و يا جشنواره گفت: استانداري و دولت براي اين چنين برنامه هاي اعتبار اضافي ندارد و بايد همه شرايط جنگ اقتصادي کشور را درک کنند. 
پيش از اين مديرکل تامين اجتماعي مازندران از طلب حدود 2 هزار و 500 ميليارد ريالي اين سازمان در استان خبر داد و گفت که تامين اجتماعي براي پرهيز از آسيب رساندن به معيشت کارگران و کارکنان مجموعه هاي بدهکار نمي تواند طلبش را بگيرد و اين موضوع در پرداختي هاي اين نهاد در استان مشکل ايجاد کرده است. 
بر اساس آمارهاي رسمي در سال 97 درآمد تامين اجتماعي مازندران حدود 25 هزار ميليارد ريال بود اين در حالي که پرداختي اين نهاد به حدود 28 هزار ميليارد ريال رسيد که کسري بودجه سه هزار ميلياردي را در سال گذشته تجربه کرد.
گفتني است که از جمعيت بيش از سه ميليون نفري مازندران حدود يک ميليون و 950 هزار نفر تحت پوشش تامين اجتماعي هستند.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :