تازه ها

دوشنبه 21 اسفند 1396-7:36 کد خبر:30730

خبرنگار کشی در قائم شهر در دفاع از کارگر کشی❗️


خبرنگار کشی در قائم شهر در دفاع از کارگر کشی❗️

🔴 خبرنگاری قائم شهر که در دفاع از کارگران اخراجی به قتلگاه سیاسی فراخوانده شد❗️
🔶 القصه غرض برسد به دست دوستان فرض، دوستان که چه عرض شود باید بگوئیم افراد مدعی المتعلم قائم شهر که ابتدا سر کارگر را بیخ تا بیخ گوش میبرند و پس از دفاع خبرنگار از کارگران بیکار شده او را هم به قتلگاه سیاسی فرا می خوانند❗️
🚫 داستان که چه عرض کنیم❗️قصه پر غصه از آنجایی آغاز می شود که پس از اخراج پرسنل یکی از نهادهای پر ادعای علم و معلومات شهر ، خبرنگاری متعهد قلم به دست می گیرد تا داد کارگران نگون بخت را ستاند غافل از آنکه در این راه این چهره های سیاسی بیخیال از روز و حال پرسنل اخراجی و خانواده آواره آنها، برای ستاندن جان او در کمین نشسته هستند❗️
🚫 وقتی موضوع توسط این خبرنگار در شهر رسانه ای می شود آن مدیر و عواملش دست به دامان همگان بردند تا رضایت ستانند و خبر از خروجی رسانه به زیر کشانند، و در این راه که آن مدیر و عواملش وا پس خوردند در ادامه از خود خبرنگار با خواهش و تمنا می خواهند تا خبر را بر کشد و در نهایت تفاهم می شود تا پس از برداشتن خبر، مطالبه آن خبرنگار برآورده شود و مطالبه آن خبرنگار بازگشت چند کارگر به سرکارشان بود، ولی آن مدیر بد قول که اتفاقا خیلی هم ادعایش می شود پس از برداشته شدن خبر نه تنها آن مدیر شکم سیر حقوق چندین میلیونی بگیر از جیب شهروندان به خصوص از جیب جوانان، کارگران شکم گرسنه سرپرست خانوار با فرزندان پا برهنه و بانوان چادر پینه بسته را به محل کار بازنگرداند، بلکه برای تفریح و خوش گذرانی خود و در کمال ناباوری همگان، از دست خبرنگار شکایت کرد❗️
🚫 و اما فاجعه این ماجرا آنجا است که این مدیر مدعی علاوه بر فریب این خبرنگار، درست در روزهایی که کشور در دی ماه درگیر برخی از مسائل حاشیه ای بود و نظام به جریانسازی رسانه ای توسط خبرنگاران متعهد و انقلابی نیاز داشت، از دست این خبرنگار شکایت کرد و کار تا جایی پیش رفته بود که توان و انرژی این خبرنگار و دیگر خبرنگاران به جای اینکه برای دفاع از ارزشهای نظام خرج شود ولی متاسفانه به هنگام عمل نکردن آن مدیر بسیار مدعی موجب شد تا تمامی خبرنگاران درگیر پیگیری این شکایتی شوند که دشمن شاد کرد و این همان چیزی بود که رسانه های معاند خارج نشین منتظرش بودند❗️
🚫 حال در این روزها آن هم در آستانه سال نو آن خبرنگار متعهد به هر نحوی بود در کنار خانواده است و آن مدیر فریبکار میلیونی بگیر بشکن بشکن میزند و با پول شهروندان پسته و فندق ناب می شکند❗وقتی ادعا جای اخلاق را بگیرد دیگر هیچ چیز جلودار انسانیت فراموش شده نیست❗️
⛔️ قائم شهر مدیر بصیر می خواهد نه مدیر چاه کن❗️
⛔️ آقای مدیر پر ادعا فریبکاری ات مبارک ❗️
نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :