تازه ها

پنجشنبه 28 دی 1396-7:51 کد خبر:29590

مردم ناراضی هستند؟!


به گزارش انعکاس شمال ، تحولات چند وقت اخیر در رفتار و کردار و صدور بخشنامه جهت احترام به مردم حکایت از ترس مسئولین از انتقادات و اعتراضات و نارضایتی مردم نسبت به غارت و خیانت و جنایت متخلفین در کشور دارد.

 

امید است که مسئولین پیام نارضایتی مردم را دریافته باشند و باید بدانند که کاسه صبر مردم مدتهاست که لبریز شده است.

 

کشوری که دارای این همه ذخائر عظیم و گرانبهای نفتی و طلا و خاک و مواهب طبیعی است چرا باید مردم آن در این همه فقر و فحشا زندگی کنند؟

 

چرا باید در برخی از کشورها نوجوانان و جوانان ما مجبور به تن فروشی باشند و به عنوان اسیران جنسی معرفی شوند؟!

 

همه این فجایاع حکایت از جنایت و خیانت غارتگران و اختلاس بازان در کشور دارد و مردم ما براستی که بیش از هر زمانی از عملکرد مسئولین ناراضی هستند.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :