تازه ها

چهارشنبه 22 آذر 1396-7:42 کد خبر:28450

چرا شوراها و شهرداری ها کمک مالی به باشگاههای خاص دارند؟!


جامعه ورزشی مازندران از تبعیض و بی عدالتی شوراها و شهرداری ها برای کمک مالی به تیم ها و باشگاههای خاص سخت معترض و انتقاد دارند .

 

به گزارش انعکاس شمال، در این بحث باید یادآور بود که ملاک و معیار کمک های مالی شوراها و شهرداری ها به هیچ عنوان برپایه ظوابط قانونی نیست و تنها رانت و پارتی بازی ها و بندهای متصل به کانال های هدایت بودجه می تواند پرنده اقبال را بر دوش متصدیان امور تیمداری ها قرار دهد...

 

البته کمک مالی های مالی به ورزش و تیم های ورزشی را باید پسندید اما با بررسی دقیق چگونگی هزینه های تیم ها و اعتبار مالی که برای هر تیم از سوی شهرداری ها در نظر گرفته می شود باید مشخص شود این اعتبارات در کجا و صرف چه اموری خواهد شد.

 

براستی چرا شهرداری ها و شوراها برای توسعه ورزشی شهرها هزینه نمی کنند اما برای حمایت از تیم های خاص ورزشی وبه صورت پنهان و غیرقانونی منابع مالی تزریق می کنند؟!

 

چقدر شایسته است شوراها و شهرداری ها به صورت شفاف به شهروندان اعلام کنند که به کدام تیم ها و باشگاهها منابع مالی تزریق شده و این باشگاهها و تیم ها اعتباراتی که حاصل از عوارض شهروندان است چگونه هزینه و کدام یک از مشکلات ورزش آن شهر مرتفع شده است.

 

چرا عدالت در کمک شهرداری ها و شوراها به ورزش شهرها رعایت نمی شود و به هیئت های ورزشی که نماد کلی جامعه ورزشی به شمار می روند کمک نمی شود اما به باشگاههای خصوصی که از بندهای ارتباطی غیرقانونی بهره مند هستند پول های بی حساب و کتاب پرداخت می شود...

 

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :