تازه ها

يکشنبه 19 آذر 1396-10:34 کد خبر:28433

چرا ستاره سوزی در کشتی مازندران

انعکاس شمال- در هیچ کجای دنیا این همه براحتی قهرمان سوزی نمی شود یک جوانی که تمرینات بسیار سنگین مسابقات قهرمانی امیدهای جهان را سپری کرده و در پیکارهای قهرمانی امیدهای جهان صاحب مدال طلا می شود برابر ظوابط علمی و بدنسازی و روحی باید به مرحله استراحت هدایت شود .


به گزارش انعکاس شمال ، هنوز 10 روز از مسابقات قهرمانی کشتی آزاد امیدهای جهان در لهستان سپری نشده بود که صیاد تک نشان طلای کشورمان از مازندران مجتبی گلیج را وادار می کنند که در مسابقات قهرمانی کشتی آزاد باشگاهها در تهران به روی تشک برود .

 

وی با بدنی ناآماده و شرایط جسمانی نامناسب مقابل حریفان تن به شکست می دهد که با شکست بسیار بد صحنه مسابقات را ترک تا صید مدال طلای جوان اول کشورمان در مسابقات قهرمانی امیدهای جهان زیرسوأل برد .

 

در هیچ کجای دنیا این همه براحتی قهرمان سوزی نمی شود یک جوانی که تمرینات بسیار سنگین مسابقات قهرمانی امیدهای جهان را سپری کرده و در پیکارهای قهرمانی امیدهای جهان صاحب مدال طلا می شود برابر ظوابط علمی و بدنسازی و روحی باید به مرحله استراحت هدایت شود .

این تحلیل از آن جهت قابل استناد است که یک قهرمان بعد از بازگشت به کشورش باید در مراسم و مجالس حضور یافته و به طور کلی به استراحت می پردازد اما در کشورمان گلیج که دارنده مدال طلای امیدهای جهان بود عازم مسابقات باشگاههای جهان می شود و به دلیل ناآمادگی تن به شکست های سنگینی می دهد که این فرآیند بستر ساز قهرمان سوزی برای تخریب و تضعیف جوان اول کشتی کشورمان در مسابقات امیدهای جهان می شود .

 

براستی آیا در کشورمان و مازندران کارشناسی نبود که مانع از حضور این قهرمان در مسابقات کشتی باشگاههای جهان شود ؛ چرا باید کشتی گیری از مسابقات سنگین امیدهای جهان بدون هیچگونه توجهی در مسابقات باشگاههای جهان شرکت کند...

 

شعبان وفایی نژاد

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :