دوشنبه 29 آبان 1396-10:27 کد خبر:28363

جعفر سهرابی روزنامه نگار:

از غربت جگر سوز تا فصل رویاوش کتاب

انعکاس شمال -  دکتر ولیپور مدیرکل کتابخانه های مازندران شد تا حالا او بانوی سه گانه طلایی"شعر و خطابه و کتاب"باشد و آرزوی دلواپسان راستین را برآورده سازد(راستین از این جهت که دلواپس نان و آب بودن بی آنکه دل بلرزد از محاق فرهنگ)


 

 

برای آدمی که کتاب انیس تمام فصل های زندگانیش بشمار آمده و می آید هیچ سوزی جگر خراش تر از فصل و عصر غربت کتاب و خلوت کتابخانه نیست

چه بسیار از این محاق شمع آجین می گشتم و چون سرگشته ای هر کجا و ناکجا آبادی فریاد بر می کشیدم :"چرا؟".چرا ملتی که سابقه سه هزار ساله فرهنگ را بردوش می کشد و کتابخانه های عظیم تاریخش را بر سر ملل دیگر آوار می کند یا امتی که معجزه پیامبرش "کتاب" است و اولین فرمان خدایش"بخوان" دیری است با کتاب(جاودانه ترین نماد فرهنگی) و کتابخانه(قدسی ترین مکان پس از کعبه و مسجد و بارگاه معصومین ع) چنان بیگانه اند و فاصله دارند که گویی از روز نخست نه کتاب می شناسند و...

اما کو پاسخگو و پاسخی که همه گرم درو کردن محصول خویش هستند و با فرهنگ و هر آنچه حاصل آن است بیگانه اند تا که روزی "خبر آمد خبری در راه است"بانوی شعر و خطابه دکتر ولیپور مدیرکل کتابخانه های مازندران شد تا حالا او بانوی سه گانه طلایی"شعر و خطابه و کتاب"باشد و آرزوی دلواپسان راستین را برآورده سازد(راستین از این جهت که دلواپس نان و آب بودن بی آنکه دل بلرزد از محاق فرهنگ یعنی برداشتن فاصله میان انسان و حیوان و دیگر هیچ).

باری بانوی سرزمین دشت و دریا و جنگل نه،فرهنگ و ایمان و قران،از همان نخست نشان داد آمده است تا کارستان کتاب و کتابخانه را هجی کند و غبار از این دو غریب قریب بردارد و فریاد رس استانی شود که آسمان علم و فرهنگ و هنرش یک راه شیری پر از نام آوران دارد از کجا تا ناکجا،آمده است کتاب را به میان مرد و زن و پیر و جوان آورد آن هم در شهر و روستا آمده است پلی بسازد میان گام ها و کتابخانه ها و دست ها و کتاب ها و....

حالا همه شاهدیم و شهادت میدهیم با آنکه سالی چند هنوز از آمدنش نگذشته است اما رونق کتاب و کتابخانه موج می زند،شور و شوق می افکند،امید می افزاید و امیدوار می سازد!

سخن کوتاه که بانوی شعر و خطابه و کتاب بی نیاز از سخن در میان آوردن است،چنانچه خود در این حوزه چنین می کند یعنی برغم خطیب بودن به کتاب و کتابخانه که میرسد،عمل را جای خطابه می نشاند چه نیک میداند و بلند تکرار می کند:"آ....ی جماعت مدیر و مسئول به عمل کار برآید به سخن دانی نیست"./جعفر سهرابی روزنامه نگار

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :