تازه ها

شنبه 17 تير 1396-14:33 کد خبر:27968

حسن بابایی

سایه بروکراسی اداری بر دموکراسی


انعکاس شمال - مسئولیت شهروندی به عنوان مبحثی قابل واکاوی برای مدیران شهری همواره مورد دغدغه قرار داشته است از این رو بُعد آرمانی و تأمین نیازهای اخلاق زیستی شهروندان مطرح می‌شود تا بدین وسیله شهروندان با بالا بردن سرمایه فرهنگی شان نسبت به یکدیگر محیطی آرام‌بخش در عین حفظ کرامت انسانی، فراهم نمایند درچنین شرایطی، پیچیدگی زندگی شهری واقعیتی غیرقابل انکار است؛ از سوی دیگر، به میزان این پیچیدگی و گستردگی، زایش مشکلات و عوارض شهرنشینی هم بسیار و شهرها دستخوش مشکلات حاد حقوقی، اجتماعی، زیست محیطی و انسانی‌ هستند

مدیران ما در سطح مختلف باید بپذیرند روزمرگي، مسائل حاشيه اي و بوروکراسي اداري هرگز نبايد آنها را از رسالت اصلي خود که خدمت به مردم و احياي شهرشان در حوزه کالبدي است، غافل نماید و اين موضوع فلسفه وجودي شهرداري ها و شوراهاي شهرها است که نباید در فراز و نشيب کارهاي اداري از اين امر مهم غافل باشند البته باید افزود مشارکت متقابل مسئله قابل توجهی است و این مهم پديده اي ذهني و فرآيندي از خودآموزي اجتماعي است که به جزئي از فرهنگ مردم درآمده است.

 

در نگاهی دیگر اعتقاد بر این است مشارکت شهروندان مستلزم تصويب و تضمين حقوق و مسئوليت های مدنی است و شرايط مناسب براي مشارکت و برآوردن انتظارات اعضاي جامعه باعث می شود در اشکال و مراتب مختلف متناسب با ساختار اجتماعي وسياسي حاکم شاهد تحولات شگرفی در ارتقاء سطح زندگی شهروندی باشیم.

 

این تحلیل تصریح می کند شهروند مداري ارتباط مستقيم با دموکراسي و توسعه دارد چرا که مشارکت از زماني اهميت يافت که توسعه جز با دموکراتيزه کردن ساختارهاي سياسي و توانمند سازي شهروندان ميسر نمي باشد و برای تصدیق این مدعا اشاره می شود مشارکت شهروندان در امور شهري بنا بردلایلی چون انطباق برنامه ها و عملکرد مديريت شهري با نيازها و اولويت هاي شهروندان ، عدم توانايي دولت ها در تامين منابع مالي اداره و عمران شهرها  پيچيدگي روز افزون زندگي شهري و عدم توان مديريت در پرداختن به همه آنها  ، آموزش اجتماعي ، توانمندسازي واستفاده از ظرفيت شهروندان در توسعه شهري و عدم توان يکجانبه دولت ها در تحقق توسعه شهري مورد توجه قرار گرفته است .

باید خاطر نشان ساخت برای ایجاد و حفظ اقتدار ملی ، رعایت حقوق شهروندان برای تحکیم مبانی همدلی و همزبانی ، امری ثابت و گریز ناپذیر است؛این مسؤلیت خطیر و بزرگ که همزمان متوجه دولت و ملت است ، لازم می نماید تا اقدامات و فعالیت ها ، فراگیر ، غیر حزبی و غیر جناحی و فارغ از تعلقات سیاسی و قومی و نژادی و صد البته هدفمند ، کلان نگر و بلند مدت و برخوردار از تدبیر ، برنامه و هدف باشد که امید می رود دولت تدبیر و امید در این خصوص اهتمام لازم را بورزد.

امید می رود شهرداری های ما در سرتاسر کشور نسبت به موضوعه مطروحه خود را مسئول بدانند و در ارائه خدمات به مردم سلایق سیاسی و شخصی خود را بر صلاح شهر و مردم ارجح ندانند...

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :