تازه ها

چهارشنبه 31 خرداد 1396-11:10 کد خبر:27940

اصلاحات می تواند بازوی توانمندی برا ی دولت دوازدهم باشد


انعکاس شمال: امروز  انچه اذهان جامعه را به خود معطوف ساخت بحث شیرین انتخاب کابینه دولت داوزدهم هست .کابینه ای که میتواند در روند جهش و خروش همه جانبه به خصوص در عرصه سیاسی و اقتصادی نظام را در این برهه زمانی ارتقا بخشد حال اینکه دکتر روحانی منتخب مردم در دولت دوازدهم در انتخاب وزرا موفق خواهد بود نیازمند تحلیل گسترده هست . اما در این بین انچه مهم به نظر میرسد انتفاع این دولت از چهره های سیاسی و حزبی است که مسیر انتخاب را برای کابینه فعال و پویا به سمت و سوی چند گرایانه میرساند . بی شک اگر بخواهیم ترسیمی از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم داشته باشیم بزرگترین حامی حزبی دکتر روحانی که توانست گوی  پیروزی رقابت را به سمت خود ببرد حریان همیشه فعال اصلاحات بوده که به شایستگی با انسجام بیشتر سیاسی نسبت به گذشته جریان اعتدال را دوباره برمسند ریاست جمهوری بنشاند بر این اساس دکتر روحانی برای انتخاب کابینه خود باید از چهره های روشنفکر جبهه اصلاحات که همواره در کنار روحانی بودند ، بهرمند شوند گرچه نگاه های سیاسی  امروز جامعه سیاسی کشور بر این امر قائل هستند .  دکتر روحانی با توجه به اینکه در دور اول ریاست جمهوری از جریان اصلاحات انتفاع سیاسی برده و روند کابینه یازدهم را به خوبی با نگاه اعتدال گرایانه به سرمنزل مقصود رساند حال که با شرایط خاصی در منطقه برخورد کرده جریان اصلاحات میتواند بازوی توانمندی برای دولت دوازدهم باشد. اصلاحات در کنار مردان اعتدال مبنای سازندگی و بالندگی این دولت خواهد بود . مهدی سیفی

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :