تازه ها

دوشنبه 28 فروردين 1396-19:30 کد خبر:27784

فاطمه سیفی

حاشیه نسازیم!


این روزها که ایران عزیز یک بار دیگر آماده می شود تا در حماسه ای با شکوه و حضوری چند ده میلیونی هم ریاست جمهور آینده و هم اعضای پارلمان شهری را انتخاب کنند ،بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش عمومی در فضای سیاسی اجتماعی کشور هستیم و این اصل باید به ویژه از سوی کاندیداهای تایید شده و دفاتر ستادشان رعایت شود.

رسانه ها نیز باید به دور از حزب گرایی و حزب سازی و جریان پروری های ناشیانه ،به انعکاس سریع و صحیح اخبار بپردازند تا هوشیاری جامعه نسبت به انتخاب شوندگان افزایش یابد.

حاشیه ها هر قدر کوچک هم که باشند عامل کدورت و رخوت و سستی اند و جمع آنان در کنار هم کوهی از حاشیه های لاینحل به جای خواهد گذارد که هموار سازی اش زمان و انرژی فراوانی می طلبد.

حاشیه ها این روزها ممکن است در فضاهای مجازی شکل و شمایلی تازه پیدا کنند و از مقابل چشمان مان بگذرند .لذا شایسته است پیش از هر فوروارد و انعکاس مطلب مطمئن شویم موضوعی که خواندیم حاشیه دار و حاشیه ساز نیست.

همه باید هوشیار باشیم.به ویژه اهالی سیاست و نخبگان و خواص باید در صدر قانون پذیری باشند تا مردم به تبعیت از آنان گام بردارند.

این انتخابات هم می گذرد و رای ها شمرده می شوند و جایگاه ها تقسیم می شود.اما این ماییم که می مانیم و رای هایی که داده ایم و اگر خود حاشیه ساز بودیم باید منتطر باشیم انعکاس و پژواکش را بشنویم و اگر منصفانه گام برداشتیم نیز چیزی جز انصاف از دل جامعه بیرون نخواهد آمد.

تمام تلاش ما باید این باشد که از چندقطبی کردن جامعه به ویژه در انتخاب رییس جمهوری دست برداریم و کمک کنیم ملت در مسیری واحد انتخاب هایی متفاوت داسته باشند و همواره این اکثریت است که غالب است و اقلیت مغلوب نیز باید ظرفیت پذیرش شکست را از امروز در خود ایجاد کند.

اصحاب رسانه مازندران نیز دوشادوش هموطنان در آگاه سازی جامعه نقش حساس خود را ایفا خواهند کرد تا یک بار دیگر مازندران در صدر مردم آگاه کشور قرار بگیرد.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :