تازه ها

دوشنبه 28 فروردين 1396-18:55 کد خبر:27782

سیاوش اسلامی

ژنرال ها در صف انتخابات ساری


قطب بندی سیاسی و انتخابات در شهر ساری در طول برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا هیچ وقت به مانند امروز تا این اندازه مورد اقبال جریانات سیاسی قرار نگرفته بود و حضور گسترده اقوام و جریانات سیاسی از طیف های مختلف برای بدست گرفتن کرسی های شورای شهر و نیز چگونگی انتخاب شهردار مهم تلقی نشده بود. اهمیت این دوره از حضور کاندیدا ها آنجاست که صورتبندی کاندیدا ها و اقوام برای مخاطب قرار دادن شهروندان برای کارآمد جلوه دادن طرح ها و برنامه های خود دارای اهمیت است که به صورت تقابل و جبهه بندی مختلف شکل منازعه و رقابت بسیار جدی جلوه نموده است .در گذشته حامیان شهردار در شورا قدرت مانور سیاسی و تعیین کننده بسیار بالایی را به تصویر می کشیدند اما اکنون در جدال با رقبا از چند سو مورد تخریب قرار می گیرند ایجاد کانال ها وصفحات مجازی ، تخریب و افشاگری های بی محابا علیه شهردار و برخی از حامیان او در شورای شهر و نیز برخی از مدیران شهرداری جلوه های ناامیدی و گسست را در شهروندان برای داشتن شهری با مدیران توانمند و سالم به شدت با چالش مواجه کرده است. این هم در حالی است که اعضای شورا یا به سکوت و یا با بی تفاوتی برای اقناع افکار عمومی از کنار همه مسائل به سادگی عبو می نمایند و این خود به تنهائی بزرگترین چالش اعضای کنونی شورای شهر می باشد که از چند سو درکش و قوس های رقبا با چالش عمیق مواجهند.رقبائی که با کاندیدا شدن چهره های توانمند و تاثیرگذاری چون علی حجازی شهردار سابق و اسفندیار عشوری ریاست اسبق شورای شهر و سرآمد احزاب و کاندیداهائی که هر یک با بضاعت کاندیداتوری نمایندگی مجلس برای شورا کاندیدا و داوطلب شده اند می تواند تعیین کننده باشد .

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :