پنجشنبه 25 آذر 1395-12:38 کد خبر:22557

پيشگيري اجتماعي از راهکارهاي موثر در رفع آسيب هاي مناطق حاشيه نشين است


به گزارش انعکاس شمال به نقل از پايگاه خبري پليس،سردار سيد محمود ميرفيضي  گفت: پديده حاشيه نشيني و وقوع جرايم متعدد و مصرف مواد مخدّر در آن امروزه به معضلي جدي در شهرها تبديل شده است .

وي با اشاره به اين که در شهرهاي بزرگ ارتباط مستقيم و معنا داري بين عوامل اقتصادي،اجتماعي، رفاهي با حاشيه نشيني وجود دارد، تصريح کرد: ساخت و ساز نامناسب، فقر فرهنگي- اجتماعي و اقتصادي، بيکاري، اشتغال کاذب، رعايت نشدن بهداشت جمعي و فردي، دسترسي نداشتن به امکانات رفاهي، بهداشتي و آموزشي از جمله ويژگي هاي اين مناطق است.

فرمانده انتظامي استان مازندران، افزود: علل عمده حاشيه نشيني، مهاجرت از روستا به شهر و مهاجرت از شهر به شهر به دليل دافعه هاي محل سکونت و جاذبه هاي موجود در شهرهاي بزرگ است.

سردار مير فيضي، اظهار داشت: اگر چه حاشيه نشينان آسيب زا و منحرف نيستند، ولي شرايط و موقعيت جغرافيايي ايجاب مي کند تا در برخي افراد منطقه اخلاق و فرهنگي خاص ايجاد شود.

وي افزود: اعتياد و فروش مواد مخدر در کنار ولگردي و بزهکاري از مسائل و آسيب هاي اجتماعي در مناطق حاشيه نشين است.

مير فيضي در ادامه اين گفت و گو، اظهار داشت: طرح ها و اقدامات گسترده اي از سوي اين فرماندهي براي مهار و کنترل مناطق حاشيه نشين، آلوده و جرم خيز در مرکز استان و ساير شهرستان هاي تابعه در سال هاي اخير انجام شده است.

فرمانده انتظامي استان مازندران به اجراي موفقيت آميز طرح هاي انتظامي و امنيتي و طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در اين مناطق اشاره کرد و افزود: اجراي اين طرح ها هرچند مي تواند راه حلي براي پيشگيري و مهار اين مشکل اجتماعي باشد، اما نيازمند تعامل و همکاري همه نهادهاي مسئول براي رفع اين معضل است.

وي با اشاره به ضرورت ارائه خدمات شهري و رفاهي در مناطق حاشيه نشين شهرها از سوي دستگاه هاي مسئول، گفت: آموزش رايگان مهارت هاي فني و حرفه اي براي کاريابي، ارتقاء سطح سلامت و بهداشت عمومي در مناطق حاشيه نشين، زمينه سازي براي بالا بردن سطح رفاه و بهداشت محيط زيست در روستاها و شهرهاي کوچک،کمک به رشد اقتصادي و کشاورزي از جمله اين اقدامات است .

فرمانده انتظامي استان مازندران با تاکيد بر استمرار طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در مناطق آلوده و جرم خيز و همچنين مناطق حاشيه شهرها، از آمادگي فرماندهي انتظامي استان در تعامل و همکاري با سازمان ها و دستگاه هاي خدمات شهري در اين ارتباط خبر داد.

سردار ميرفيضي در خاتمه گفت: کمک رساني به منظور بهبود بخشيدن سطح زندگي و ايجاد زيرساخت هاي لازم در مناطق حاشيه نشين و ايجاد صنايع  وابسته به کشاورزي در پيرامون روستاها و به عبارتي ديگر پيشگيري اجتماعي از مهمترين راه هاي موثر براي رفع بحران حاشيه نشيني و مهاجرت به شهرهاي بزرگ است.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :