تازه ها

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395-10:57 کد خبر:18889

آخرین جزئیات از پرونده قتل ستایش


انعکاس شمال: سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران از تعیین شعبه رسیدگی کننده به پرونده ستایش قریشی خبر داد.

به گزارش مهر، محسن افتخاری در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده ستایش قریشی گفت: این پرونده به دادگاه کیفری یکِ استان تهران ارسال شد و با توجه به شرایط سنی متهم، شعبه ۷ به عنوان شعبه رسیدگی کننده به این پرونده تعیین شد.
 
سرپرست دادگاه کیفری یکِ استان تهران در رابطه با این شعبه، اظهار داشت: شعبه ۷ به عنوان شعبه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، مرجع رسیدگی انتخاب شده است.
 
وی در خصوص اولین جلسه رسیدگی به این پرونده نیز گفت: بررسی ها بر روی این پرونده باید انجام شود تا زمان رسیدگی به آن مشخص شود که احتمال دارد این فرآیند یک یا دو ماه طول بکشد.  
 
گفتنی است بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جرائمی از جمله جرائم موجب مجازات سلب حیات، موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر باید در دادگاه کیفری یک استان رسیدگی شود و با توجه به اینکه در پرونده ستایش قریشی، این  دختر بچه ۷ ساله افغان که توسط امیرحسین ۱۶ساله به قتل رسیده و جرم قتل محرز شده است، دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی دارد.
 
ضرورت حضور مشاور در دادگاه در ماده ۳۱۵ این قانون نیز آمده است که در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.
 
طبق تبصره دو این ماده حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :