تازه ها

چهارشنبه 30 دی 1394-18:27 کد خبر:17389

عملکرد روابط عمومی ورزش و جوانان مازندران قابل تقدیر می باشد


انعکاس شمال :بنده همواره اعتقاد دارم روابط عمومی ورزش و جوانان استان مازندران طی سی سال که با آنها به عنوان یکی از اصحاب رسانه و عضو کوچک خانواده بزرگ خبرنگاران ورزشی شاهد همراهی و همکاری روابط عمومی ورزش و جوانان با اصحاب رسانه بوده ام اما در دوران مدیریت لطیفی به حمدالله وی همکاری خوبی با اصحاب رسانه داشته است و خود نیز با خبر و خبررسانی ورزش بیگانه نیست ؛ لطیفی همکاری خوبی در خدمت به ورزش مازندران داشته که عملکرد مطلوب وی حکایت از این مهم در ورزش دارد.

این رویکرد  وعملکرد مناسب وی باعث شده تا اصحاب رسانه و همکاران گرانمایه بنده در عرصه خبر نیز با دیدگاه تعاملی به این حوزه مهم سازمانی می نگرند . البته اعتقاد بر این است نباید انتظار داشت روابط عمومی ورزش و جوانان در خدمت آنها ، تأمین کننده سلیقه آنها باشد یا اینکه اگر روابط عمومی احساس کرد برای همکار دیگری کارت خبرنگاری صادر کند باید از برخی از اصحاب رسانه اجازه بگیرند یا اینکه اگر مدیریت ورزش استان در شرایطی بود که نتوانست پاسخگوی تماس تلفنی آنها باشد این اجازه را به خود بدهند که علیه مدیریت ورزش استان فضاسازی کنند ؛ ارتباط دوجانبه بین مسئولین ورزش مازندران و اصحاب رسانه را مطلوب باید ارزیابی کرد اما اگر مدیریت ورزش استان فرصت برای پاسخگویی به تمامی تماس ها را نداشته باشد این مسئله را نباید به عنوان سوء تفاهم در نظر گرفت .آنچه که از مدیریت ورزش مازندران شناخت داریم ، به حمدالله وی نقدپذیر و با نگاه خوب و احترام به اصحاب رسانه و خبرنگاران ورزش نویس توجه می کند و به هیچ عنوان به دنبال سیاسی کاری و باندبازی در حوزه همکاری با این قشر زحمتکش نیست ؛ بنده بارها با نقدهای زیادی علیه ورزش استان مطالبی را در رسانه منتشر کردم اما حتی یکبار هم مورد نکوهش و انتقاد حبیب حسین زادگان و معاونین وی قرار نگرفتم که این خود حکایت از فضاسازی نقدپذیرانه مدیریت ورزش استان دارد و در کنار آن تعامل مدیریت روابط عمومی ورزش استان با اصحاب رسانه را نمایان می سازد .

به هر حال جا دارد در خاتمه بنده بازهم از مدیریت ورزش مازندران و مسئولین دیگر و البته روابط عمومی به عنوان قلب تپنده سازمانی و تلاش های حسین دلیری رئیس ورزش و جوانان شهرستان ساری در بحث توجه به توسعه ورزش در تمامی ارکان سازمانی قدردانی نمایم . شعبان وفایی نژاد

 

 

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :