تازه ها

دوشنبه 30 آذر 1394-14:58 کد خبر:15931

هزینه و درآمد تیمهای هنرمندان تهرانی و شهرستانی


انعکاس شمال:در یکی از استان های کشورمان تیم هنرمندان تهران در یکی از رشته های ورزشی بازی دوستانه ای را انجام داد که آمار جالبی در این بازی مطرح شد ؛ حدود 60 میلیون تومان هزینه برای تیم هنرمندان از تبلیغات و تشریفات و تدارکات کل درآمد این بازی حدود 3 میلیون تومان ؟!

آقایانی که ادعای درآمد میلیونی از هنرمندان برای کمک به ضعفا دارند در برابر این آمار چه پاسخی خواهند داشت ؟ براستی که دیدار با تیم هنرمندان کمک به ضعفا نمی تواند باشد و تنها یک مغازه برای بهره برداری مالی است . ایکاش رسانه ملی شجاعت به خرج می داد و به جای بازارگرمی برای این مسابقات واقعیت های هزینه ها و درآمد ها را نیز اعلام می کرد . اکثر بازی های آنها بدون حضور تماشاگر ولیکن به صورت مستقیم پخش می شود البته شاید بابک زنجانی ها / رفیق دوست ها / شهرام جزایری ها بیایند و بگویند ما کمک های میلیاردی برای اینگونه بازی های دوستانه خواهیم داشت که در پایان مشخص شود کشوری را غارت کرده اند و از محل غارت کشور ماشین دسته چندم رئیس جمهور را میلیاردها تومان خریداری کرده و مبلغ آن به ضعفا اختصاص داده می شود و بعدها مشخص می گردد که صدها برابر قیمت این خودرو را از بیت المال مسلمین غارت کرده اند. شعبان وفایی نژاد

 

 

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :