تازه ها

دوشنبه 30 آذر 1394-14:57 کد خبر:15930

کلاس مربیگری را از فرمایشی بودن خارج کنید


انعکاس شمال :یکی از اساتید دانشگاه که مدرس کلاس های مربیگری در رشته های مختلف است مدعی شد که کلاس های مربیگری در برخی هیأت های ورزشی برای کسب درآمد زایی است و اهداف برگزار کنندگان کلاس تنها گرفتن پول از شرکت کنندگان است و به هیچ عنوان مدرسین کلاس ها نمی توانند در امر آموزش به مربیان به وظیفه خود عمل کنند یا برخی از شرکت کنندگان کلاس ها که نه استعداد دارند و نه مهارت لازم این رشته ، تنها برای گرفتن کارت در کلاس ها شرکت می کنند و مسئولین ورزش شهرستان ها و هیأت ها اولین انتظاری که از مدرسین دارند ملاحظه شرایط حال شرکت کنندگان کلاس است که بستر به گونه ای فراهم نگردد که آنها از کلاس قهر کنند یا اینکه کلاس ها را نیمه کاره رها کنند تا از این طریق هیأت ها و اداره ورزش و جوانان شهرها به حق و حقوق کامل خود دست پیدا کنند . در این شرایط مدرسین در حد رفع تکلیف در کلاس ها حضور به هم رسانده و حتی در ثبت نمرات بدون ارزیابی کارنامه صادر می کنند تا به نوعی این کلاس ها ابزار اقتصادی هیأت ها و مسئولین ورزشی باشد . شعبان وفایی نژاد

 

 

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :