تازه ها

دوشنبه 30 آذر 1394-14:36 کد خبر:15926

محمد حسن محمدي كيادهي صورت داد:

تهيه آيين نامه اجرايي براي نظام مند كردن كاركرد شوراي شهر

انعکاس شمال - محمد حسن محمدي كيادهي گفت:طرحي در قالب آيين نامه اجرايي نوشته و در اختيار كميسيون طرح و برنامه گذاشتيم كه بر اساس آن كاركرد شورا نظام مند خواهد بود.


به گزارش انعکاس شمال به نقل ازروابط عمومي شوراي شهر ساري،محمد ي كيادهي در جلسه ۱۵۱ شورا كه عصر يكشنبه ۲۹/۹/۹۴ با حضور معاون اداري مالي شهرداري و مديران عامل سازمان هاي ميادين ميوه و تره بار و آرامستان برگزار شد ضمن اعلام مطلب بالا افزود:چون حضور نماينده شورا در جلسات سازمان ها و كميسيون ها و نيز ارايه گزارش از سوي آن ها ضروري است،طرح اجرايي دعوت از نمايندگان شورا و ساير افراد نيز تهيه شد.

عضو با سابقه شوراي شهر ساري در ادامه پيرامون فعاليت سازمان ميادين ميوه و تره بار ياد آور شد:در اساسنامه سازمان آمده است كه سازمان بايد به سمت در آمد زايي برود و اگر در اين راستا به هدف خود نرسيد شهرداري مي تواند كمك كند كه البته اين كمك اعتباري دائمي نخواهد بود چرا كه سياست كلي بر اين است كه سازمان هاي تابعه شهرداري به سمت در آمدزايي بروند و در اين مسير بجايي برسند كه حتي به شهرداري هم كمك كنند.

محمدي كيادهي با تاكيد بر اين نكته كه سازمان هاي تابعه شهرداري هنوز براي در آمدزايي استارت نزده اند ،برنامه ريزي براي نيل به اين مقصود را ضروري خواند و اضافه كرد:آنچه مسلم است بايد آيتم هاي در آمدي تعريف شده در برنامه هاي اجرايي سازمان ها لحاظ شود و صرف يادآوري راهبرد ها و فرمول ها دردي را دوا نمي كند.

وي در عين حال يادآور شد:سازمان ميادين ميوه و تره بار البته در حال انجام وظايف خود از جمله مديريت بازار هاي روز مي باشد كه گر چه در آمد زا نيست ولي كاري است كه دارد انجام مي شود و باري را از روي دوش شهر بر ميدارد يعني اين سازمان با ۲۵ نفر نيرو  و ۵/۱ ميليارد اعتبار يك كار ده ميلياردي را دارد انجام ميدهد.

عضو شوراي شهر ساري در بخش پاياني سخنانش به خبر شيوع بيماري آنفلوآنزا اشاره كرد و تصريح نمود :اين كه شيوع بيماري ممكن است باعث نگراني مردم شود توجيه مناسبي براي عدم اطلاع رساني نيست واتفاقا لازم است كه مردم نسبت به ابعاد مساله و راههاي مقابله با مشكل آگاه شوند.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :