تازه ها

پنجشنبه 30 مهر 1394-11:4 کد خبر:15183

تا زمانیکه روند کمک مالی شهرداری ها به هیأت ها ساماندهی نشود اختلاف نظر وجود خواهد داشت


انعکاس شمال:محمد حسن محمدی کیادهی عضو شورای اسلامی شهر ساری در گفتگویی با بیان اینکه مهمترین عامل اختلاف بین اعضای شوراهای اسلامی شهرها در بحث سبک تبعیض در کمک به هیأت ورزشی و سایر هیأت ها توسط شهرداری و شورای شهر مورد مناقشه است ، گفت: باید همه کمک ها و مساعدت ها در چهارچوب شرح وظایف مصوبات قانونی باشد ؛ وی افزود : بزودی مصوباتی در قانونی شدن کمک  مالی به هیأت مذهبی و ورزشی و حتی حسینیه ها و سایر نهاد تصویب می شود تا همه این روند قانونمند عملیاتی شود . محمدی کیادهی با بیان اینکه شورای شهر و شهرداری مخالف کمک به هیأت ورزشی و مذهبی نیست ، خاطر نشان کرد : قانونمند کردن فعالیت ها و توجه مستمر به ضوابط موجب رفع تبیض و بی عدالتی و در نهایت تأمین رضایت و دیدگاههای عمومی خواهد شد. شعبان وفایی نژاد

 

 

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :