تازه ها

سه شنبه 31 شهريور 1394-23:27 کد خبر:14736

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران :

نظارت جدی تر بر عملکرد اتحادیه های صنفی

انعکاس شمال - رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران گفت : نظارت بر عملکرد اتحادیه های صنفی باید به صورت جدی در دستور کار روسای اتاق های اصناف و کمیسیون نظارت  شهرستان ها قرار گیرد.


انعکاس شمال :محمد محمد پور رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران در ششمین  جلسه کمیسیون نظارت استان گفت : نظارت بر عملکرد اتحادیه های صنفی باید به صورت جدی در دستور کار روسای اتاق های اصناف و کمیسیون نظارت  شهرستان ها قرار گرفته تا از انحرافات و تخلف های احتمالی پیشگیری گردد .
رئیس کمیسیون نظارت استان مازندران تصریح کرد : در جلسات آتی کمیسیون نظارت از اتحادیه های برتر بنحو شایسته تقدیر می گردد .
وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل  تخلف و شکایت های مردمی نداشتن اطلاعات صنفی روسای اتحادیه ها و هیئت رئیسه است ، افزود : تاکنون در بیش از 80 درصد شهرستان ها آموزش برگزار شده است .
دکتر محمد پور گفت : انتظار داریم با کمک اصناف به آموزش مستمر و موضوعات جدید آئین نامه های صنفی برای کلیه اعضای هیئت رئیسه اتحادیه ها و اتاق های اصناف بپردازیم .
وی با اشاره به اینکه فروش فوق العاده و جشنواره فروش کالاهای ضروری ایام شروع مدارس باید در دستور کار اتاق اصناف قرار گیرد ، افزود : تا کنون بیش از 600 واحد صنفی در امر فروش فوق العاده مجوز دریافت کردند .

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :