تازه ها

سه شنبه 31 شهريور 1394-22:36 کد خبر:14717

چگونه ممکن است مدیرکل یا مشاور استاندار مازندران سخنگوی ستاد مردمی استقبال از رئیس جمهور شود؟!


انعکاس شمال:جناب آجدانی مدیرکل یکی از دفاتر استانداری و مشاور استاندار از مسئولین استانداری به عنوان سخنگوی ستاد مردمی استقبال از رئیس جمهور معرفی شد. بنده از مسئولین دولت به خصوص دولت راستگویان که به هیچ عنوان تمایلی به ارسال اخبار جعلی و هیاهو  و بازی های سیاسی ندارد زمانیکه بحث ستاد مردمی مطرح می شود اجازه ندهند غیردولتی ها بدون هیچگونه استفاده ای ، اعتبارات – امکانات دولتی اقدام به خدمات رسانی یا ساماندهی مراسم استقبال نماینده امثال جناب آقای آجدانی ها به عنوان نماد تمام دولتی مدافع خط و خطوط جریان های دولتی هستند وی ویترین و پیشانی دولت مردان مازندرانی در دفاع از دولت و مقابله با منتقدین دولت که بنده در این حوزه که ایشان در دولت حمایت می کنند هیچ حرفی ندارم اما ادعا می شود که ستادی به نام مردمی در استانداری تشکیل شود در ذهن هیچ عزیزی قابل باور نمی باشد ؛ بیاییم شعارهای مردمی را در مساجد ، حسینیه ها و پایگاههای مردمی در اِنجیوهای غیردولتی ساماندهی کنیم و با احساسات مردم بازی نکنیم که این کارها خدمات خوبی در حمایت از دولت نیست . شعبان وفائی نژاد

 

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :