تازه ها

چهارشنبه 31 تير 1394-12:27 کد خبر:11994

حواشی انتخابات مجلس نباید شوراها و شهرداری ها را از مسیر خدمات رسانی دور کند


انعکاس شمال:شهرداران و اعضای شوراهای شهرها همچون همه اقشار جامعه حق دارند در انتخابات دیدگاههایی داشته باشند و به عنوان موجودی که دارای قدرت تفکر سیاسی ، اجتماعی و قومی وقبیله ای برای خودشان نظراتی دارند که مورد احترام و تکریم همگان است اما نباید اعضای شوراها و شهرداران به جرم اینکه طرفدار گروه و یا داوطلبی هستند مورد اهانت و هتک حرمت قرار بگیرند و عملکرد اجرایی آنها مورد بازیچه کارهای سیاسیون شود البته شهرداران و اعضای شوراها شهرها نباید از امکانات ، تأسیسات و اختیارات دولتی به سود و یا علیه داوطلبی یا نماینده ای استفاده کنند که این کار هم خیانت بزرگی در حق بیت المال است ؛ متأسفانه برخی از سایت ها که آدرس نمایندگان یا در جلسات مخالفت اعضای شورا و شهرداران را یدک می کشند برای تخریب و تضعیف بناحق شهرداران تلاش می کنند که این حرکت هم ناصواب است یا نماینده ای به تصور اینکه اعضای شورای شهر و شهردار مخالف او هستند ؛ همه تلاش و تصمیمات خود را برای تخریب و تضعیف و کارشکنی علیه پروژه ها اعتبارات شهری یا فضاسازی های منفی علیه شورا و شهرداری که این کارها به هیچ عنوان شایسته شهرداران ، شوراها ، نمایندگان و هیچ یک از داوطلبین انتخابات نیست فلذا همه باید در خدمت شهر ، شهروندان وشهرداری باشند و در فضایی دوستانه با هم رقابت کنند.امروز همه شهرداری ها و شوراها احتیاج مبرم به وحدت و همدلی با مسئولین کشوری ، استانی و شهرستانی برای خدمت به مردم دارند آنها نباید بازیچه های سیاسی باشند و در خدمت رسانی به شهر و شهروندان تداخل ایجا کنند ؛ همه شهروندان در یک شهر حق دارند که به یک اندازه از امکانات و اعتبارات و تأسیسات استفاده کنند و حق دارند که از سوی شهرداران و اعضای شوراهای شهرها مورد احترام  و تکریم قرار بگیرند . شهرداری ها و شوراها می توانند در تدارکات کل انتخابات فضاسازی های مناسبی داشته باشند تشویق مردم در حضور در انتخابات یا افزایش مشارکت مردم در انتخابات به سود و یا علیه هیچ داوطلبی و یا حتی شهرداران و اعضای شوراهای شهرها در سراسر کشور نیست ؛ اعتقاد براین است که شوراها و شهرداران باید ویترین و نماد مدیران در رعایت عدالت باشند .

شعبان وفایی نژاد

 

 

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :